Khoá cửa thông minh Demax

Hướng dẫn cài đặt khóa thông minh Demax SL 802

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHOÁ SL802/808
1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU NGƯỜI DÙNG, VÂN TAY, THẺ TỪ: (CÀI ĐẶT CÙNG  LÚC )  
 Bấm 0#  123456  #  1  1  # nhập 6-8 số mật khẩu admin bất kì  # 
⦁    Nhập lại 6 số vừa nhập  #
Tiếp theo, đặt thẻ từ vào vị trí nhận thẻ từ  nhận thẻ từ thành công.
Cuối cùng đưa dấu vân tay vào vị trí nhận vân tay xác nhận 5 lần  xác nhận vân tay thành công. Nhấn * để quay lại.
2. TẠO MẬT KHẨU, THẺ TỪ, VÂN TAY CHO NGƯỜI KHÁC:  
 Bấm 0#  nhập mk admin  #  2  1  #
 chọn 6 số mk bất kì cho người dùng  #  lặp lại 6 số trên  #
 đưa thẻ từ vào vị trí nhận thẻ  nhận thẻ từ user thành công 
 đặt vân tay vào vị trí nhận diện 5 lần  nhận diện user thành công 
Có thể làm liên tục nếu có nhiều người dùng
3. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ ADMIN
 Bấm 0#  mật khẩu admin #   1  3  nhập 3 số ID ADMIN mà người dùng muốn xóa  #
Vd: 002,003...
4. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ NGƯỜI KHÁC (USER)
 Bấm 0 #  6 số mk/ vân tay admin  #  2  3  1  nhập 3 số ID người dùng muốn xóa  # (vd: 011,012,013...)
⦁    Xóa toàn bộ mật khẩu/vân tay/thẻ từ người dùng:
 Bấm 0#  mật khẩu/vân tay admin  #  2  3  2 
Chọn 1. Xóa toàn bộ vân tay người dùng
           2. Xóa toàn bộ thẻ từ người dùng
           3. Xóa toàn bộ mk người dùng
- Xóa toàn bộ người dùng:
Bấm 0#  mk/vân tay admin  # 2  3 3

5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ:
 Bấm 0#  123456  #  3  4  2 (English)
6. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG.
 Bấm 0#  mật khẩu/ vân tay admin  #  3  4  3. Nhỏ
                                                                                                     4. lớn
7. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:
Bấm 0#  mk/vân tay admin  #  3  1  ấn 2 số của năm  2 số của tháng 
⦁    2 số của ngày  2 số của giờ  2 số của phút  #
8. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP:
Bấm 0#  mk/vân tay admin  #  2  2  bật thành công
⦁    Tắt chế dộ bảo mật 2 lớp:
Bấm 0#  mk/vân tay admin  #  2  1  tắt thành công
9. CÀI ĐẶT THỜI GIAN ĐÓNG KHÓA:
Bấm 0#  mk/vân tay admin  #  3  3  1 (ấn phím 1 thay đổi mức mong muốn)
10. RESET CƠ VÀ TỰ ĐỘNG:
Cơ: Ấn giữ đồng thời 2 nút lock & unlock khi nghe thông báo phía trước  # (YES) reset thành công
Tự động: bấm 0#  mk/vân tay admin  #  1  4  #
11. CÀI ĐẶT APP
Nhấn 0# nhập mk/vân tay admin  #  2  4  1  1 

 
hinh footer
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây