Khoá cửa thông minh Demax

Hướng dẫn cài đặt khóa thông minh cho cửa nhôm Demax SL506.606


1. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU ADMIN
 Bấm *# 123456 # sau đó chọn phím 1 (add user)  1  nhập 6 số cần đặt tùy chọn  #  nhập lại 6 số trên  # thành công
Tiếp đó, đặt thẻ từ vào vị trí nhận thẻ  nhận thẻ từ thành công  đặt vân tay vào vị trí nhận diện 5 lần  nhận diện vân tay thành công  nhấn * để trở lại
2. CÀI ĐẶT MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ NGƯỜI DÙNG : 
 Bấm *#  nhập mk/vân tay đã tạo #  1  2 nhập 6-8 số mật khẩu admin bất kì   Nhập lại 6 số vừa nhập  #
Tiếp theo, đặt thẻ từ vào vị trí nhận thẻ từ  nhận thẻ từ thành công.
Cuối cùng đưa dấu vân tay vào vị trí nhận vân tay xác nhận 5 lần  xác nhận vân tay thành công. Nhấn * để quay lại.
3. XÓA MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ NGƯỜI KHÁC (USER)
 Bấm 0 #  6 số mk/ vân tay admin  #  2  1  nhập 3 số ID người dùng muốn xóa  # (vd: 01,02,03...)
⦁    Xóa toàn bộ mật khẩu/vân tay/thẻ từ người dùng:
 Bấm *#  mật khẩu/vân tay admin  #  2  2  1
Chọn 1. Xóa toàn bộ vân tay người dùng
           2. Xóa toàn bộ mk người dùng
           3. Xóa toàn bộ thẻ từ người dùng
           4. Xóa tất cả người dùng
4. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG.
 Bấm *#  mật khẩu/ vân tay admin  #  3  4  1. Nhỏ
                                                                    2. Trung bình
                                                                    3. Lớn
                                                                                               
 5.CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ:
Bấm *# mk/vân tay admin #  3  4  2 (English)
6. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LỚP:
Bấm *#  mk/vân tay admin  #  3 2  2  bật thành công
⦁    Tắt chế dộ bảo mật 2 lớp:
Bấm *#  mk/vân tay admin  #  3  2  1  tắt thành công
7. BẬT CHẾ ĐỘ THÔNG PHÒNG:
Bấm *#  mk/vân tay admin  #  3  2  3 bật thành công
- tắt chế độ thông phòng
Bấm *#  mk/vân tay admin  #  3  2  4 tắt thành công

8. RESET KHÓATỰ ĐỘNG:
Bấm *#  mk/vân tay admin  #  4  #  RESET thành công mk admin về 123456
 
hinh footer
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây